La commemoració dels 25 anys de l’Institut Superior de Ciències Religioses «Sant Fructuós» (INSAF)ha donat actualitat al servei que l’Església de Tarragona fa en l’àmbit dels ensenyaments eclesiàstics superiors i la seva tasca de formació, d’evangelització i de diàleg permanent entre la fe i la cultura. Un servei que té com a destinataris tant els membres de les pròpies comunitats cristianes com també la societat en general.

Evolució històrica dels estudis eclesiàstics superiors a l’arxidiòcesi

Alhora, és continuador de la tasca de l’Església de Tarragona en relació als ensenyaments superiors eclesiàstics, que es van iniciar gairebé fa quatre-cents cinquanta anys, l’any 1572 sota l’impuls del cardenal arquebisbe Dr. Gaspar Cervantes de Gaeta amb la posada en marxa de Universitas Tarraconensis (1574–1717), refundada al segle XVIII, degut a la Guerra de Successió,com a Reial Estudi Literari (1724–1845). A mitjans del segle XIX, les transformacions polítiques, econòmiques i socials van forçar-ne la desaparició, però a l’última meitat del segle XIX, es va plantejar la necessitat de recuperar l’ensenyament superior en ciències eclesiàstiques. Això va coincidir amb les disposicions del papa Lleó XIIIafavorint l’erecció d’universitats pontifícies. Aquest va ser l’origen de la Universitat Pontifícia de Tarragona (1897–1933),clausurada a posteriori per les disposicions establertes per Pius XIen un context gens favorable per a l’Església de Tarragona, en aquells anys 20 i 30 del segle XX, que van fer impossible dedicar prou recursos per assegurar la seva continuïtat. Tanmateix, es va constituir el primer Institut de Ciències Religioses de la nostra arxidiòcesi, l’Institut d’Alts Estudis Religiosos Paedagogium(1934–1936), sota la direcció del prevere Dr. Miquel Vilatimó, dedicat a la formació de laics com agents de pastoral en l’àmbit de la catequesi i el professorat. L’experiència, estroncada arran de la Guerra Civil per la persecució religiosa, no es va recuperar a la finalització del conflicte.

Els primers passos per la recuperació dels estudis superiors eclesiàstics

Posteriorment, l’interès pel Concili Vaticà II va fer sorgir tot un seguit d’iniciatives  intereclesials (instituts religiosos, associacions…) i laics compromesos en entitats civils, com va succeir al Centre de Lectura de Reus a la seva Secció de Ciències Morals i Polítiques encapçalada pel Sr. Antoni Correig, per donar-ne difusió. Això, juntament amb la creació de l’Escola de Teologia (1970–1976), sota la responsabilitat de Mn. Joaquim Claver, va ser el que va impulsar la recuperació dels estudis superiors eclesiàstics.

La restauració definitiva dels estudis superiors eclesiàstics

L’any 1977 es va erigir l’Institut de Teologia de Tarragona (1977–1995) sota la direcció de Mn. Josep Gil i la presidència del Dr. Josep Pont i Gol i, posteriorment, del Dr. Ramon Torrella. La principal funció va ser la formativa i es va dirigir principalment als següents destinataris: laics compromesos en les seves respectives comunitats cristianes, catequistes i professors de religió. Aquest Institut va impulsar algunes de les principals línies de treball que després va heretar l’INSAF com van ser la vinculació a la Facultat de Teologia de Catalunya, les col·laboracions amb departaments de la Delegació Universitària de la Universitat de Barcelona (avui Universitat Rovira i Virgili) i el treball, sempre que les delegacions arxidiocesanes i moviments laicals ho sol·licitaven, en l’organització d’aquestes formacions. Als anys 90 del segle XX, en un context de socialització de l’ensenyament superior, el centre va iniciar un procés de renovació que l’havia de portar a constituir-se com a Institut Superior de Ciències Religioses«Sant Fructuós». En fou capdavanter el Dr. Armand Puig i Tàrrech i es va signar el primer conveni de col·laboració amb la URV. Així, s’iniciaren els passos per tal de constituir-se en centre superior amb accions com la renovació del pla d’estudis, la presentació pública i publicació de les lliçons inaugurals, alhora que es tramitava l’erecció com a Institut de Ciències Religioses davant del Vaticà.

L’Institut Superior de Ciències Religioses «Sant Fructuós»

El maig del 1996 arriba el Decret de la Sagrada Congregació per a l’Educació Catòlica i es va donar per constituït l’INSAF, que ha tingut com a responsables últims a l’arxidiòcesi els arquebisbes Dr. Ramon Torrella, Dr. Lluís Martínez Sistach, Dr. Jaume Pujol i avui té, com a moderador, el Dr. Joan Planellas. Un centre que ha estat sota la direcció del Dr. Armand Puig, del Dr. Josep Maria Gavaldà, del Llic. Antoni Pérez de Mendiguren, del Dr. Joan Miquel Bravo i a l’actualitat del Dr. Andreu Muñoz, primer laic que ha esdevingut responsable d’aquesta institució.

La consolidació dels ensenyaments universitaris es va donar entre el curs 1996/1997 al curs 2000/2001, en què s’activa l’oferta formativa en diplomat i en llicenciat en ciències religioses. Mentre que es duia una intensa col·laboració amb la URV amb els crèdits de lliure elecció (fins l’any 2014) i el Màster en Història de les Religions (fins l’any 2009), que es va impartir de manera conjunta.

Alhora es va articular una línia de recerca a l’entorn del cristianisme antic centrada en l’estudi i actualització dels grans promotors, segons la tradició, de l’evangelització de les nostres contrades a través de congressos internacionals, cursos i xerrades sobre sant Pau, santa Tecla i sant Fructuós i l’arqueologia cristiana de Tàrraco.

Com a institució al servei de la formació pastoral, es van promoure les commemoracions del Centenari de la creació de la Universitat Pontifícia de Tarragona, les Jornades Pont i Gol,cursos de formació com l’Aula de la Gent Gran, el curs «Trobar-se en la fe», també les col·laboracions amb les delegacions diocesanes i des del 2010 en col·laboració amb l’Associació Bíblica de Catalunya s’ofereixen els Cursos Bíblics d’Estiu. Tot això respon a la voluntat de l’Institut de fer créixer també pastoralment els laics a través de la formació i l’estudi de la teologia.

En conclusió, els 25 anys de la creació de l’INSAF no són un punt i a part en la tasca i funcions de l’Institut. Els reptes i les oportunitats són moltes. És important continuar presentant i difonent una oferta formativa que respongui a les funcions que té assignades com a servei de l’Església, articuli espais de diàleg, fe i cultura, respongui a les necessitats pastorals de les delegacions, atengui als signes dels temps i sigui atractiva pels seus destinataris. Les grans oportunitats són el fet de formar part de la xarxa d’estudis eclesiàstics amb seu a Catalunya encapçalada per l’Ateneu Universitari Sant Pacià, el seu paper com a centre d’ensenyament superior en la recerca i la difusió en la seva especialitat en Cristianisme Antic i ser l’espai preferent de formació del laïcat. És, doncs, un projecte obert a tothom qui s’hi vulgui sumar.

Xavier Cortés Nadal,
professor de l’Institut Superior de Ciències Religioses «Sant Fructuós»

Article publicat a la revista Església de Tarragona (setembre-octubre 2021 / n. 323)

Ús de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes perquè tingueu la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies . ACEPTAR

Aviso de cookies